โรงเรียนของทหารที่ดีที่สุดในประเทศไทย

กองทัพไทย แบ่งออกเป็น 3 เหล่าทัพ คือ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงได้เล็งเห็นความสำคัญของการทหาร เอาไว้เพื่อป้องกันแผ่นดิน ปกป้องประเทศ ร.5 จึงได้ส่งพระราชโอรสทรงศึกษาต่อในต่างประเทศ ด้านการทหาร เพื่อมาพัฒนาต่อไป

ซึ่งสมัยนี้ได้มีการสมัครเข้าทดสอบการเป็นทหาร หลายเหล่าทัพ ซึ่งในแต่ละปีได้รับความสนใจต่อเหล่านักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อเพื่อเข้ามารับราชการมากมายจึงมีการสอบเข้าแข่งขันกัน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

หนังสือแนะนำ

sheetbook