ระเบียบการทำความเคารพที่ถูกต้องของทหาร

Respect

 • ต้องแสดงความเคารพ ต่อผู้มีชั้นยศสูงกว่าเสมอ มิใช่เคารพผู้มีอายุมากกว่า ตามธรรมเนียมทั่วไป
 • การทำความเคารพโดยการ โค้งคำนับ ใช้ในการรับการเคารพสำหรับชั้นสัญญาบัตร , พนักงาน รวมทั้งคนงาน เมื่ออยู่กับที่ ให้ทำท่าตรง ถ้ากำลังเคลื่อนไหว ก็ให้ทำแลขวาไปทางผู้ที่ต้องการเคารพ
 • ถ้าตอนนั้นชั้นยศสูงกว่า ไม่ได้สวมเครื่องแบบ ให้ทำความเคารพตามประเพณีไทย คือ การไหว้หรือโค้งคำนับ
 • ถ้าจะทำความเคารพ ควรพูดคำเคารพให้ได้ยินอย่างแจ่มชัดทุกครั้ง เพื่อป้องกันการไม่รับทราบ
 • ควรเคารพผู้มียศสูงกว่าก่อนเสมอ แต่ถ้าเกิดความไม่แน่ใจว่าใครมีความอาวุโสสูงกว่า ก็ให้ทำความเคารพก่อนโดยไม่มีการเกี่ยงงอน
 • สถานการณ์ทหารอยู่ด้วยกันหลายคน ผู้มีสูงกว่าต้องเป็นผู้รับเคารพแต่เพียงผู้เดียว ในทุกเหตุการณ์และทุกสถานที่
 • ต้องบอกการแสดงความเคารพ ต่อเมื่อมีผู้บังคับบัญชา, นายทหารชั้นนายพล เดินเข้ามาในสำนักงาน โดยการบอกให้ทั้งหมดตรง
 • ไม่มีข้อยกเว้นใดให้แก่ลูกจ้าง , ทหารหญิงทุกชั้นยศ ในการไม่ต้องแสดงความเคารพ
 • ไม่ยกมือไหว้ตามธรรมเนียมไทย ในขณะกำลังสวมเครื่องแบบทหาร แต่มีการเว้นในกรณีไม่สะดวกในการยืนแสดงความเคารพจริงๆ
 • ให้แสดงความเคารพกับทหารจากต่างชาติ , ตำรวจที่มียศสูงกว่าด้วย
 • ทหารที่เดินอยู่ให้หยุดเพื่อทำความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา เริ่มจากเคลื่อนที่ก่อน 3 ก้าว และเลิกเคารพเมื่อผู้บังคับบัญชาผ่านไปแล้ว 2 ก้าว

สรุประเบียบการทำความเคารพที่ถูกต้องของทหาร

 • ทหารทุกนายต้องแสดงความเคารพต่อธงไชยเฉลิมพล เมื่อเห็น ไม่ว่าธงไชยเฉลิมพล จะอยู่เฉยๆ หรือเคลื่อนที่ ก็ตาม
 • ผู้มียศต่ำต้องเคารพผู้มียศสูงกว่า , นักเรียนทหารต้องแสดงความเคารพต่อกันและกัน , ผู้เรียนชั้นต่ำกว่าต้องทำการเคารพผู้เรียนชั้นสูง ,พลทหารด้วยกันต้องแสดความเคารพพลทหาร ผู้เข้ามารับราชการก่อน , ผู้มียศสูงกว่าต้องเคารพตอบ , ถ้ายศเสมอกัน เช่น เป็นนักเรียนทหารชั้นเดียวกัน หรือเป็นพลทหารปีเดียวกัน สุดท้ายถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าใครมีความอาวุโสสูงกว่ากัน ก็ต้องทำการเคารพซึ่งกันและกันโดยไม่เกี่ยง ไม่คิดมาก

การผ่อนผันการเคารพ

 • ทหารที่กำลังสนทนากับผู้มียศสูงกว่า มิต้องแสดงการตอบรับเคารพผู้มียศต่ำกว่า ขณะกำลังสนทนาอยู่ หรือเดินผ่าน
 • ทหารสวมหมวกอยู่ สามารถถอดหมวกเพื่อไหว้พระสงฆ์ได้
 • ไม่ต้องแสดงความเคารพ เมื่อกำลังเล่นกีฬา , ทานอาหาร , แบกของหนัก แต่ถ้าทำได้ก็จะกลายเป็นความน่าเอ็นดูของตนเองอย่างยิ่งยวด

ข้อมูล http://21114u-2.blogspot.com/2010/06/blog-post.html