โรงเรียนทหารแบ่งการสอนตามประเภทได้อย่างไร

Type_of_soldier

โดยทั่วไปแล้วคำว่าโรงเรียนทหารไม่ได้หมายความว่าเป็นการเรียนโรงเรียนเดียวเพื่อที่จะสามารถเป็นทหารได้ทุกเหล่าทัพ เพราะทุกๆ เหล่าทัพของทหารก็จะมีโรงเรียนที่ถูกแยกหลักสูตรออกไปตามหลักการเรียนของเหล่าทหารที่ควรจะเป็น เพื่อที่ว่านักเรียนเข้ารับการศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้การเป็นทหารในแต่ละเหล่าทัพได้อย่างเข้าถึงมากที่สุด ต้องเข้าใจว่าการเป็นทหารในแต่ละเหล่าทัพก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไปประเภทของการเรียนการสอนในโรงเรียนทหารจึงมีความแตกต่างกันด้วย

การแบ่งประเภทการสอนของโรงเรียนทหาร

หากให้แบ่งประเภทการสอนของโรงเรียนทหารหลักๆ ในปัจจุบันของประเทศไทยจะสามารถแบ่งออกแยกย่อยได้ทั้งหมด 5 ประเภท ประกอบไปด้วย

  1. สถานศึกษาในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร – ซึ่งโรงเรียนในสังกัดนี้ก็คือโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นโรงเรียนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ลักษณะการเรียนก็จะเหมือนกับเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่โรงเรียนทหารในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เหมือนกับเป็นก้าวแรกของการเรียนโรงเรียนทหารก็ว่าได้
  2. สถานศึกษาในสังกัดกองทัพบกไทย – คือสถานศึกษาที่ขึ้นตรงกับกองทัพบก เป็นสถานศึกษาที่เน้นสำหรับคนที่ต้องการทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับทหารบกทั้งหลายประกอบไปด้วย โรงเรียนการบินทหารบก, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, โรงเรียนนายสิบทหารบก, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
  3. สถานศึกษาในสังกัดกองทัพเรือไทย – เป็นสถานศึกษาที่ขึ้นตรงกับกองทัพเรือ สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานเกี่ยวข้องกับทหารเรือ ประกอบไปด้วย สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงและโรงเรียนนายเรือ
  4. สถานศึกษาในสังกัดกองทัพอากาศไทย – เป็นสถานศึกษาที่ขึ้นตรงกับกองทัพอากาศ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่ต้องการอยู่ในระบบของทหารอากาศ ประกอบไปด้วย โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, วิทยาลัยพยาบาลอากาศ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
  5. สถานศึกษาในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ – เป็นโรงเรียนที่แยกย่อยออกมาจากสถานศึกษาอื่นๆ ในสังกัดของทหาร ประกอบไปด้วย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย, โรงเรียนฝีมือช่างทหาร และวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

โรงเรียนทหารแต่ละประเภทก็จะมีหลักสูตรในการเรียนการสอนที่แตกต่างออกไป จริงแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นการที่เปิดตัวเลือกให้กับผู้ที่ต้องการเป็นทหารให้ได้มีโอกาสเลือกเรียนว่าจริงๆ แล้วตนเองมีความถนัดในด้านใดเกี่ยวกับทหารมากที่สุด เพื่อที่ว่าเวลาเข้าไปศึกษาแล้วจะได้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจจนจบออกมากลายเป็นทหารที่ทำหน้าที่ได้อย่างเพียบพร้อม ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็จะมีแนวทางในการเรียนการสอนแบบเฉพาะตัวของตนเองเพื่อให้ผู้เรียนได้รับสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในการเรียนการสอนกลับออกไป นับว่าเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่มีใจรักในการเป็นทหารสู่การก้าวไปในอนาคตอย่างมั่นคง