No Image

โรงเรียนทหารแบ่งการสอนตามประเภทได้อย่างไร

March 7, 2017 admin 0

โดยทั่วไปแล้วคำว่าโรงเรียนทหารไม่ได้หมายความว่าเป็นการเรียนโรงเรียนเดียวเพื่อที่จะสามารถเป็นทหารได้ทุกเหล่าทัพ เพราะทุกๆ เหล่าทัพของทหารก็จะมีโรงเรียนที่ถูกแยกหลักสูตรออกไปตามหลักการเรียนของเหล่าทหารที่ควรจะเป็น เพื่อที่ว่านักเรียนเข้ารับการศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้การเป็นทหารในแต่ละเหล่าทัพได้อย่างเข้าถึงมากที่สุด ต้องเข้าใจว่าการเป็นทหารในแต่ละเหล่าทัพก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไปประเภทของการเรียนการสอนในโรงเรียนทหารจึงมีความแตกต่างกันด้วย การแบ่งประเภทการสอนของโรงเรียนทหาร หากให้แบ่งประเภทการสอนของโรงเรียนทหารหลักๆ ในปัจจุบันของประเทศไทยจะสามารถแบ่งออกแยกย่อยได้ทั้งหมด 5 ประเภท ประกอบไปด้วย สถานศึกษาในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร – ซึ่งโรงเรียนในสังกัดนี้ก็คือโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นโรงเรียนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ลักษณะการเรียนก็จะเหมือนกับเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่โรงเรียนทหารในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เหมือนกับเป็นก้าวแรกของการเรียนโรงเรียนทหารก็ว่าได้ สถานศึกษาในสังกัดกองทัพบกไทย – คือสถานศึกษาที่ขึ้นตรงกับกองทัพบก เป็นสถานศึกษาที่เน้นสำหรับคนที่ต้องการทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับทหารบกทั้งหลายประกอบไปด้วย โรงเรียนการบินทหารบก, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, โรงเรียนนายสิบทหารบก, Read More

No Image

จรรยาบรรณของครูในโรงเรียนทหาร

March 7, 2017 admin 0

จรรยาบรรณ เป็นสิ่งที่ทุกๆ อาชีพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษามันเอาไว้ มันคือสิ่งที่สามารถบ่งบอกความเป็นอาชีพต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หากว่าใครขาดไปซึ่งจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพต่างๆ แล้วมันก็เป็นเรื่องยากที่จะสามารถประกอบอาชีพนั้นได้อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งอาชีพหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าเรื่องของจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ก็คืออาชีพครู เพราะครูเป็นอาชีพที่คอยประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้ต่างๆ ให้กับนักเรียนทุกๆ คน หากว่าครูขาดไปซึ่งจรรยาบรรณแล้วความเป็นครูก็ย่อมที่จะหมดไปด้วยเช่นเดียวกัน จรรยาบรรณครูโรงเรียนทหาร ความเป็นครูโรงเรียนทหารเท่ากับว่าต้องแบกหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น 2 เท่าคือทั้งวิชาชีพครูกับวิชาชีพทหาร นั่นหมายความว่าบุคคลที่จะก้าวเข้ามาประกอบอาชีพนี้ได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีความตั้งใจอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่การมาสอนในแต่ละวันให้จบไป นี่คือจรรยาบรรณครูในโรงเรียนทหารที่พวกเขาพึงต้องมี เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคนทั่วไป – อย่างที่บอกว่าครูในโรงเรียนทหารส่วนมากจำเป็นต้องยึด 2 วิชาชีพไปพร้อมๆ Read More

No Image

โรงเรียนทหาร ยอดนิยมในไทย

March 7, 2017 admin 0

โรงเรียนทหารจัดว่าเป็นโรงเรียนอีกประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ด้วยความที่เด็กไทยหลายๆ คนมีความต้องการที่อยากจะประกอบอาชีพทหารทำให้การเข้าเรียนโรงเรียนเหล่านี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอนาคตตัวเองนับว่าเป็นเรื่องที่พวกเขาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โรงเรียนทหารในประเทศไทยจึงถูกแบ่งออกด้วยกันค่อนข้างหลากหลายประเภทตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับราชาการทหาร พร้อมทั้งยังเพื่อเป็นการแยกหลักสูตรออกจากกันอย่างชัดเจนอีกด้วย โรงเรียนทหารที่ได้รับความนิยม โรงเรียนเตรียมทหาร – เป็นโรงเรียนในลักษณะของมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในสังกัดของกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นอกจากนี้นี่คือสถาบันการศึกษาเพียงที่เดียวในประเทศไทยที่เป็นศูนย์รวมสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าไปศึกษาต่อกับโรงเรียนดังๆ ทางทหารมากมาย อาทิ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นต้น ซึ่งผู้ที่เข้าศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้จะถูกเรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร หรือ นตท. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า – เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสังกัดกองทัพบก คนที่เข้าศึกษาในสถาบันแห่งนี้จะถูกเรียกว่า Read More

No Image

วิชาที่ใช้สอนในโรงเรียนทหาร

March 7, 2017 admin 0

โรงเรียนทหารถือได้ว่าเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อต่อยอดในการเป็นทหารของตัวเอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วโรงเรียนทหารก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับคนที่เลือกเรียนเป็นหลักว่าต้องการเรียนในรูปแบบของโรงเรียนทหารแบบใด ว่ากันตามการเรียนรู้ของโรงเรียนทหารแต่ละโรงเรียนเองก็จะมีหลักสูตรวิชาที่ใช้สอนที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนทหารที่ไหนจะเน้นเรื่องการเรียนรู้อย่างไรบ้าง วิชาที่โรงเรียนทหารส่วนใหญ่เลือกใช้ในการสอน อย่างที่กล่าวเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าจริงๆ แล้วโรงเรียนทหารแต่ละโรงเรียนก็จะมีจุดประสงค์ในการเรียนที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแนวทางของโรงเรียนดังกล่าวว่าต้องการมุ่งเน้นให้คนที่เข้ามาเรียนได้ศึกษาวิชาใดเป็นหลักบ้าง อย่างวิชาพื้นฐานทั่วๆ ไปแบบตามการเรียนรู้เหมือนโรงเรียนปกติตรงจุดนี้ก็เป็นเรื่องที่โรงเรียนทหารทุกโรงจะต้องมีสอนให้อยู่แล้ว ส่วนวิชาแยกย่อยก็จะแตกแขนงกันออกไปโดยสามารถยกตัวอย่างวิชาที่สอนของโรงเรียนทหารในบางโรงเรียนได้ ดังนี้ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร – เปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีจำนวนอยู่ด้วยกัน 6 วิชาชีพ ประกอบไปด้วย ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล, ช่างเครื่องมือกล, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างยานยนต์, ช่างไฟฟ้า และข่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดสอนในแบบภาคปกติกับแบบภาคสมทบ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช Read More

No Image

ความสำคัญของโรงเรียนฝึกทหาร

March 7, 2017 admin 0

ทหารถือได้ว่าเป็นอีกอาชีพที่หลายคนมีความใฝ่ฝันอยากจะทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมือง แต่งตัวเป็นบุคคลในเครื่องแบบที่มีคนนับหน้าถือตา รวมไปถึงยังได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องต่างๆ ด้วย แต่ใช่ว่าการเป็นทหารจะต้องมาจากการเกณฑ์ทหารเพียงอย่างเดียวเพราะคนที่มีความมุ่งมั่นแบบนี้มาตั้งแต่ยังอายุน้อยๆ ก็สามารถที่จะเข้ารับการศึกษาจากโรงเรียนฝึกทหารได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรออายุถึงวัยเกณฑ์ทหาร โรงเรียนฝึกทหารมีความสำคัญอย่างไร บางคนอาจยังไม่เข้าใจว่าการจะเป็นทหารได้ทำไมถึงต้องมีการเตรียมความพร้อมกับการเรียนในโรงเรียนทหาร เพราะว่าตามกฎหมายทั่วไปเราก็สามารถเป็นทหารได้เมื่ออายุถึงวัยเกณฑ์ทหาร แต่จริงๆ แล้วมันมีเหตุผลในส่วนของความสำคัญสำหรับโรงเรียนฝึกทหารที่หากรู้แล้วจะเข้าใจทันทีว่าทำไมถึงต้องมาเรียนที่นี่กันก่อน เพื่อเป็นการฝึกพื้นฐานเบื้องต้นในการเป็นทหารที่ดี – มันก็เหมือนกับการเริ่มเรียนวิชาอะไรใหม่ๆ สำหรับคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเลยก็จำเป็นต้องรู้จักเรียนรู้ในการฝึกพื้นฐานที่ดี การเป็นทหารไม่ใช่ว่าแค่สวมชุด ฝึกหนักๆ แล้วจะเป็นทหารที่ดีได้ เพราะมันจำเป็นต้องเรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างกว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นทหารที่สมบูรณ์แบบ การเรียนในโรงเรียนฝึกทหารจะช่วยในด้านความรู้ต่อการเป็นทหารได้อย่างดี ฝึกระเบียบวินัยของทหาร – การฝึกระเบียบวินัยในการเป็นทหารตั้งแต่ต้นจะทำให้ผู้ที่เข้าเรียนทุกคนรู้สึกได้ว่าการเป็นทหารสิ่งแรกที่พวกเขาต้องรับรู้ก็คือเรื่องของระเบียบวินัยจากการเข้าเรียนในโรงเรียนฝึกทหารแบบนี้ รู้จักจรรยาบรรณของการเป็นทหาร Read More

No Image

กำหนดวันสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ

March 7, 2017 admin 0

โรงเรียนจ่าอากาศ เปิดรับสมัครพลเรือน ที่จบการศึกษา วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ทุกสาขา เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 2560 ในวันที่ 1 ธ.ค.59 – 31 ม.ค. 60 สามารถไปสอบถามได้ ที่โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพ ทหารอากาศ มีหน้าที่ปกป้องภัยทางอากาศ Read More

No Image

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วันเปิดรับสมัคร

March 7, 2017 admin 0

                โรงเรียนนายร้อยตำรวจได้เปิดรับสมัคร ตามหลักสูตร 2560 ซึ่ง ประเภทบุคคลภายนอก ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาเป็นนักเรียนทหาร เปิดวันที่ 13 ธ.ค. 59 – 13 ม.ค.60 ส่วนข้าราชการตำรวจ เปิดวันที่ 3 พ.ย. – 6 ธ.ค.59 ทั้งสองประเภทนั้น มีการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยการทดสอบความรู้แข่งขันกันทั่วประเทศ Read More