No Image

วินัยของทหารสำคัญไฉน

May 29, 2017 admin 0

สงคราม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และเกิดขึ้นเมื่อมีการขัดแย้งระหว่าง 2 ฝ่าย หรือมากกว่า เพื่อเข้าปะทะกัน สิ่งสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนสงครามก็คือผู้นำที่ต้องการปกป้องประเทศ หรือ แย่งชิงดินแดนจากฝ่ายตรงข้าม แต่ที่จะขาดไปเลยไม่ได้ก็คือ ทหาร ที่เป็นเครื่องมือสำหรับผู้นำที่จะเลือกใช้สำหรับสิ่งใด แต่ความหมายของ “ทหาร” จริงๆ แล้วนั้นเกิดมาเพื่อการปกป้องประเทศเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความสงบสุขที่สุด ถ้าเทียบกับระแวกเพื่อนบ้าน ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 จวบจนถึงปัจจุบัน ยังถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดี แต่ความสงบสุขไม่ได้เกิดขึ้นมาเองเมื่อในหลายประเทศต่างต้องการแย่งชิงผลประโยชน์เข้าประเทศของตน ทำให้เราต้องมีการพัฒนาด้านทหารอย่างหนัก Read More