No Image

ระเบียบการทำความเคารพที่ถูกต้องของทหาร

September 15, 2018 admin 0

ต้องแสดงความเคารพ ต่อผู้มีชั้นยศสูงกว่าเสมอ มิใช่เคารพผู้มีอายุมากกว่า ตามธรรมเนียมทั่วไป การทำความเคารพโดยการ โค้งคำนับ ใช้ในการรับการเคารพสำหรับชั้นสัญญาบัตร , พนักงาน รวมทั้งคนงาน เมื่ออยู่กับที่ ให้ทำท่าตรง ถ้ากำลังเคลื่อนไหว ก็ให้ทำแลขวาไปทางผู้ที่ต้องการเคารพ ถ้าตอนนั้นชั้นยศสูงกว่า ไม่ได้สวมเครื่องแบบ ให้ทำความเคารพตามประเพณีไทย คือ การไหว้หรือโค้งคำนับ ถ้าจะทำความเคารพ ควรพูดคำเคารพให้ได้ยินอย่างแจ่มชัดทุกครั้ง เพื่อป้องกันการไม่รับทราบ ควรเคารพผู้มียศสูงกว่าก่อนเสมอ แต่ถ้าเกิดความไม่แน่ใจว่าใครมีความอาวุโสสูงกว่า ก็ให้ทำความเคารพก่อนโดยไม่มีการเกี่ยงงอน Read More