วินัยของทหารสำคัญไฉน

สงคราม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และเกิดขึ้นเมื่อมีการขัดแย้งระหว่าง 2 ฝ่าย หรือมากกว่า เพื่อเข้าปะทะกัน สิ่งสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนสงครามก็คือผู้นำที่ต้องการปกป้องประเทศ หรือ แย่งชิงดินแดนจากฝ่ายตรงข้าม แต่ที่จะขาดไปเลยไม่ได้ก็คือ ทหาร ที่เป็นเครื่องมือสำหรับผู้นำที่จะเลือกใช้สำหรับสิ่งใด แต่ความหมายของ “ทหาร” จริงๆ แล้วนั้นเกิดมาเพื่อการปกป้องประเทศเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความสงบสุขที่สุด ถ้าเทียบกับระแวกเพื่อนบ้าน ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 จวบจนถึงปัจจุบัน ยังถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดี แต่ความสงบสุขไม่ได้เกิดขึ้นมาเองเมื่อในหลายประเทศต่างต้องการแย่งชิงผลประโยชน์เข้าประเทศของตน ทำให้เราต้องมีการพัฒนาด้านทหารอย่างหนัก เพื่อให้มีความทันสมัย พร้อมสำหรับการสงคราม

จึงมีการตั้งโรงเรียนสามเหล่าทัพ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ เพื่อรองรับการคัดเลือกพลเรือนเข้าเป็นทหารประจำการทั้งสามเหล่าทัพ เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนากำลังพลทหารของประเทศ และฝึกความรู้ วินัย ต่างๆ เพื่อเข้ารับตำแหน่งตามที่ผู้เข้าสอบเลือก

ในท้ายที่สุดพลเรือนเหล่านี้จะกลายเป็นทหารของประเทศ เพื่อประจำการในเหล่าทัพต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อเป็นป้อมปราการกันรุกรานจากต่างภัยร้ายในประเทศและต่างประเทศ เพียงแต่ว่าในวันนี้จะไม่มีสงคราม หรือ สนามรบแบบแต่ก่อน ก็ไม่อาจจะแน่นอนใจได้ จึงต้องการเตรียมกำลังพลให้พร้อมที่สุด ที่ขาดไม่ได้คือกำลังพลทหารที่ได้รับการเกณฑ์มาจากพลเรือนทั่วไป เพื่อเข้ามาฝึกเป็นกำลังรับใช้ชาติ

สิ่งแรกที่พวกเขาจะได้รับการฝึกก็คือเรื่องของระเบียบวินัย พวกต้องมีวินัย ก่อนที่จะยิงปืนเป็นหลังจากยิงปืนได้พวกเขาก็คงต้องอยู่ในวินัย หรือแม้แต่เวลานอนคำว่าระเบียบวินัยก็จะต้องยังอยู่ในหัวของพวกเขา พวกเขาจะได้รับการฝึกหนักอย่างมาก เพื่อเปลี่ยนให้เป็นแกร่งของเหล่าทัพนั้น ๆ โดยระยะเวลาทั่วไปของทหารที่มาจากการเกณฑ์ทหารนั้น จะมีเวลารับราชการอยู่ที่ 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี โดยพวกเขาจะต้องฝึกหนักเป็นเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นจะต้องฝึกย่อยตามหน่วยต่าง ๆ สามารถเข้าสอบเป็นจ่า สิบตรี ได้พร้อมกับคะแนนพิเศษที่มอบให้ในระหว่างที่รับราชการอยู่ จึงมีสิทธิพิเศษมากกว่าพลเรือนทั่วไปที่จะเข้ามาสอบแข่งกันในโรงเรียนเหล่านี้

วินัยของทหารถือว่าสำคัญที่สุดในทุก ๆ เรื่อง และเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอ่อนข้อได้เลยแม้แต่น้อย ทุกคนต้องฝึกวินัย และถือวินัยทุกคน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าทำผิดระเบียบอย่างร้ายแรง ถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่มีศึกสงครามเกิดขึ้น แต่พวกเขาก็ยังคงฝึกกันไม่เว้นวัน พวกเขาต้องทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติ ต้องเสียสละช่วงเวลาของพวกเขาเพื่อทำหน้าที่ ๆ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลัง