No Image

กำหนดวันสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ

March 7, 2017 admin 0

โรงเรียนจ่าอากาศ เปิดรับสมัครพลเรือน ที่จบการศึกษา วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ทุกสาขา เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 2560 ในวันที่ 1 ธ.ค.59 – 31 ม.ค. 60 สามารถไปสอบถามได้ ที่โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพ ทหารอากาศ มีหน้าที่ปกป้องภัยทางอากาศ Read More

No Image

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วันเปิดรับสมัคร

March 7, 2017 admin 0

                โรงเรียนนายร้อยตำรวจได้เปิดรับสมัคร ตามหลักสูตร 2560 ซึ่ง ประเภทบุคคลภายนอก ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาเป็นนักเรียนทหาร เปิดวันที่ 13 ธ.ค. 59 – 13 ม.ค.60 ส่วนข้าราชการตำรวจ เปิดวันที่ 3 พ.ย. – 6 ธ.ค.59 ทั้งสองประเภทนั้น มีการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยการทดสอบความรู้แข่งขันกันทั่วประเทศ Read More