No Image

โรงเรียนทหาร ยอดนิยมในไทย

March 7, 2017 admin 0

โรงเรียนทหารจัดว่าเป็นโรงเรียนอีกประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ด้วยความที่เด็กไทยหลายๆ คนมีความต้องการที่อยากจะประกอบอาชีพทหารทำให้การเข้าเรียนโรงเรียนเหล่านี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอนาคตตัวเองนับว่าเป็นเรื่องที่พวกเขาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โรงเรียนทหารในประเทศไทยจึงถูกแบ่งออกด้วยกันค่อนข้างหลากหลายประเภทตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับราชาการทหาร พร้อมทั้งยังเพื่อเป็นการแยกหลักสูตรออกจากกันอย่างชัดเจนอีกด้วย โรงเรียนทหารที่ได้รับความนิยม โรงเรียนเตรียมทหาร – เป็นโรงเรียนในลักษณะของมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในสังกัดของกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นอกจากนี้นี่คือสถาบันการศึกษาเพียงที่เดียวในประเทศไทยที่เป็นศูนย์รวมสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าไปศึกษาต่อกับโรงเรียนดังๆ ทางทหารมากมาย อาทิ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นต้น ซึ่งผู้ที่เข้าศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้จะถูกเรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร หรือ นตท. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า – เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสังกัดกองทัพบก คนที่เข้าศึกษาในสถาบันแห่งนี้จะถูกเรียกว่า Read More

No Image

วิชาที่ใช้สอนในโรงเรียนทหาร

March 7, 2017 admin 0

โรงเรียนทหารถือได้ว่าเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อต่อยอดในการเป็นทหารของตัวเอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วโรงเรียนทหารก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับคนที่เลือกเรียนเป็นหลักว่าต้องการเรียนในรูปแบบของโรงเรียนทหารแบบใด ว่ากันตามการเรียนรู้ของโรงเรียนทหารแต่ละโรงเรียนเองก็จะมีหลักสูตรวิชาที่ใช้สอนที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนทหารที่ไหนจะเน้นเรื่องการเรียนรู้อย่างไรบ้าง วิชาที่โรงเรียนทหารส่วนใหญ่เลือกใช้ในการสอน อย่างที่กล่าวเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าจริงๆ แล้วโรงเรียนทหารแต่ละโรงเรียนก็จะมีจุดประสงค์ในการเรียนที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแนวทางของโรงเรียนดังกล่าวว่าต้องการมุ่งเน้นให้คนที่เข้ามาเรียนได้ศึกษาวิชาใดเป็นหลักบ้าง อย่างวิชาพื้นฐานทั่วๆ ไปแบบตามการเรียนรู้เหมือนโรงเรียนปกติตรงจุดนี้ก็เป็นเรื่องที่โรงเรียนทหารทุกโรงจะต้องมีสอนให้อยู่แล้ว ส่วนวิชาแยกย่อยก็จะแตกแขนงกันออกไปโดยสามารถยกตัวอย่างวิชาที่สอนของโรงเรียนทหารในบางโรงเรียนได้ ดังนี้ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร – เปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีจำนวนอยู่ด้วยกัน 6 วิชาชีพ ประกอบไปด้วย ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล, ช่างเครื่องมือกล, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างยานยนต์, ช่างไฟฟ้า และข่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดสอนในแบบภาคปกติกับแบบภาคสมทบ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช Read More

No Image

ความสำคัญของโรงเรียนฝึกทหาร

March 7, 2017 admin 0

ทหารถือได้ว่าเป็นอีกอาชีพที่หลายคนมีความใฝ่ฝันอยากจะทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมือง แต่งตัวเป็นบุคคลในเครื่องแบบที่มีคนนับหน้าถือตา รวมไปถึงยังได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องต่างๆ ด้วย แต่ใช่ว่าการเป็นทหารจะต้องมาจากการเกณฑ์ทหารเพียงอย่างเดียวเพราะคนที่มีความมุ่งมั่นแบบนี้มาตั้งแต่ยังอายุน้อยๆ ก็สามารถที่จะเข้ารับการศึกษาจากโรงเรียนฝึกทหารได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรออายุถึงวัยเกณฑ์ทหาร โรงเรียนฝึกทหารมีความสำคัญอย่างไร บางคนอาจยังไม่เข้าใจว่าการจะเป็นทหารได้ทำไมถึงต้องมีการเตรียมความพร้อมกับการเรียนในโรงเรียนทหาร เพราะว่าตามกฎหมายทั่วไปเราก็สามารถเป็นทหารได้เมื่ออายุถึงวัยเกณฑ์ทหาร แต่จริงๆ แล้วมันมีเหตุผลในส่วนของความสำคัญสำหรับโรงเรียนฝึกทหารที่หากรู้แล้วจะเข้าใจทันทีว่าทำไมถึงต้องมาเรียนที่นี่กันก่อน เพื่อเป็นการฝึกพื้นฐานเบื้องต้นในการเป็นทหารที่ดี – มันก็เหมือนกับการเริ่มเรียนวิชาอะไรใหม่ๆ สำหรับคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเลยก็จำเป็นต้องรู้จักเรียนรู้ในการฝึกพื้นฐานที่ดี การเป็นทหารไม่ใช่ว่าแค่สวมชุด ฝึกหนักๆ แล้วจะเป็นทหารที่ดีได้ เพราะมันจำเป็นต้องเรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างกว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นทหารที่สมบูรณ์แบบ การเรียนในโรงเรียนฝึกทหารจะช่วยในด้านความรู้ต่อการเป็นทหารได้อย่างดี ฝึกระเบียบวินัยของทหาร – การฝึกระเบียบวินัยในการเป็นทหารตั้งแต่ต้นจะทำให้ผู้ที่เข้าเรียนทุกคนรู้สึกได้ว่าการเป็นทหารสิ่งแรกที่พวกเขาต้องรับรู้ก็คือเรื่องของระเบียบวินัยจากการเข้าเรียนในโรงเรียนฝึกทหารแบบนี้ รู้จักจรรยาบรรณของการเป็นทหาร Read More

1 2